In march 2017, I organized and took a part in sculpture students exhibition, on WL4 art space in Gdańsk.

W marcu 2017, zorganizowałam i wziełam udział w wystawie na terenie WL4 art space. w Gdańsku.


You may also like

Back to Top