WKUPINY it is a traditional costume party made year by year in Sfinks club in Sopot. This year edition was called "the end of the world" / Wkupiny, to tracycyjna Impreza przebierana organizowana co roku w klubie Sfinks w Sopocie. tegoroczna edycja nosila nazwe "Koniec świata".

You may also like

Back to Top