This is the table , with my arms and legs. Table, that shows, objectification, places you ,a bit lower, than being a human .
To jest stół, z moimi rękami i nogami. Stół, który pokazuje, uprzedmiotowienie, umieszcza cię trochę niżej niż nazwanie siebie człowiekiem.

You may also like

Back to Top