14th of February with cooperation with dr Łukasz Guzek, I made Sculptsign (Rzizajn) exhibition. Looking together for the balance and space for sculpture and design. Try to show that only because something is made by artist or designer, does not make it design or art automaticly.

14 lutego przy współpracy z dr. Łukaszem Guzkiem  odbyła się wystawa Rzizajnu. Wspólnie szukamy równowagi i przestrzeni dla rzeźby i dizajnu. Starając się pokazać, że tylko dlatego, że coś zostało stworzone przez artystę lub projektanta, nie sprawia, że coś staje się sztuką lub dizajnem.
photos by Marcin Cybula

You may also like

Back to Top