Those are the pillows, that belong to someone who is important to somebody. like beloved dogs, or son of my friend Jedrek. Every single pillow smells , by someone who used sleep on it. Being a thing that is impossible to buy.


To poduszki, które należą do kogoś, kto jest dla kogoś ważny. jak ukochane psy lub syn mojej koleżanki Jędrek. Każda poduszka pachnie, przez kogoś, kto śpi na niej. Jest rzeczą niemożliwą do kupienia.

You may also like

Back to Top