Poczęstuj się!
Porcelanowe wyciski ust i fragmentów twarzy, przypominające naczynia. Postawione na stole w
taki sposób jak gdyby chciały samoistnie napić się wody, jednocześnie stanowią zródło wody/
pokarmu dla osoby częstującej się. Smacznego !

Help yourself!Porcelain mouth and face fragments, resembling dishes. Placed on a table insuch a way as if they wanted to spontaneously drink water, at the same time they constitute a source of water /food for a person treating. Bon Appetit !
photo by Marcin Cybula

You may also like

Back to Top