As a member of URSS we organize "Aukcja Mikołajkowa" (charity auction). Art , design, grafic design works given by students, were sold on the auction. All the money that we gain from that, were spend on Christmas gifts for children in  Copernicus hospital. /  Jako członek URSS, bylaw odpowiedzialna za organizacje "Aukcji Mikołajkowej".  Dochód ze sprzedaży prac studentów został przeznaczony na zakup paczek świątecznych dla chorych dzieci przebywających w szpitalu Im. Mikołaja Kopernika w Gdansku.
photo by Bartosz żukowski

You may also like

Back to Top